Välkommen till psykoterapi Täby

Har du fastnat i tankemönster eller beteenden som försvårar din tillvaro eller hindrar dig från att ta tillvara din egen potential?

Psykoterapi kan vara en del av lösningen. Psykoterapins syfte är att öka insikten och kunskapen av dina problem för att därmed öppna upp för nya, mer konstruktiva och ändamålsenliga sätt att hantera och lösa dina svårigheter.

Jag erbjuder KBT (kognitiv-beteendeterapi), psykodynamisk psykoterapi, systemisk par/familjeterapi eller kombinerade behandlingar utifrån dessa teorier.

Jag har nu möjlighet att ta emot nya klienter. Du är varmt välkommen att kontakta mig på tel. 070-433 52 40.

Jag kan hjälpa dig med:

  • nedstämdhet och depression
  • oro/ångest
  • psykosomatiska (kroppsliga) besvär
  • stress och sömnproblem
  • missbruksproblem
  • relationsproblem
  • sexuella svårigheter
  • livskriser
  • personlig utveckling

Här finns jag:

Mottagningen ligger centralt i
Täby, vid Roslags Näsby Station (Kanalvägen 17), plan 4.

Du är välkommen att kontakta mig på telefon:
070-433 52 40
eller e-post: